Koningschieten 2022

Hemelvaart een dag vol tradities en festiviteiten zoals de braderie op Hoogerheide, festival op de T en het Koningschieten van het gilde St. Sebastiaan op `t Ravelijn in Bergen op Zoom. Broederschap, zusterschap het levend houden van tradities is belangrijk voor de leden van het gilde en vandaar dat ze op Hemelvaart 1 keer in de 3 jaar het Koningschieten houden. En dat het vol tradities is, hebben Marco en ik bij de opening mee mogen maken.

Aangezien het 5 jaar geleden was dat het Koningschieten was geweest, was het draaiboek erg handig. Alle stappen werden goed doorgenomen.
Om 12.00 werd er gestart met het welkomstwoord door de hoofdman. De rechten en plichten voor de nieuwe koning werden nog even duidelijk herhaald. Ja, want als je de nieuwe koning wordt, dan heb je het een en ander te doen: een etentje regelen voor alle leden van het gilde, je bent bij alle gelegenheden van het gilde aanwezig en je moet een zilveren schildje laten maken voor op de koningsbreuk. Koning zijn is dus niet alleen maar voor de eer. Een meevaller: aan de schutsboom zit een zakje met geld dat is gespaard in de afgelopen jaren. Dit geld is een tegemoetkoming van de kosten voor de nieuwe koning.

Na het woordje van de hoofdman (Michel) ging de groep zich opstellen voor ‘het vrijen van de boom’. Marco en ik waren zeer benieuwd naar wat er ging gebeuren. ‘Het vrijen’ houdt in dat de groep 3 x om de boom loopt om het kwade te verdrijven. Na dit was er nog een gebed en zegening door pastoor Paul Verbeek en daarna mocht de burgemeester de eerste poging wagen om de vogel van de boom te schieten.

Hierna werden alle bogen gekeurd, geloot voor de volgorde en zo kon het Koningschieten gaan starten. Wie zou de nieuwe koning gaan worden? Michel wilde het heel graag worden, want alle hoofdmannen voor hem zijn dit geweest. 1 voor 1 werd er geschoten.

Je denkt: dit is toch zo gepiept? Nou, niet dus. De vogel zit op een rubberen schijf die van de paal afgeschoten moet worden. Raak.. dan gaat de vogel ietsje omhoog en bij iedere pijl die raak is, gaat deze steeds hoger en .. wie geeft dan het laatste zetje? Zo vertelde de enige dame, die ook mee deed, dat het wel 100 schoten kan duren (de hele middag en soms pas in de avond). En de wind… die maakte het er niet makkelijker op.

De 8 leden deden erg hun best, maar na 3 rondes was de vogel nog maar 2x geraakt. Het broederschap was goed te merken, want iedereen gunt elkaar het koning zijn. Ook werd er tijd genomen om wat te eten en te drinken met elkaar.

De toeschouwers konden zelf ook nog poging wagen tot schieten, niet op de vogel, maar op een aantal rubberen dieren: een hert, een konijn, een zwijn en een das. Voor je het weet, ben je weer even terug in de tijd van Robin Hood.

Dat het Koningschieten een middag vullend programma is, is ook deze keer gebleken. Pas na half 5 viel de vogel van de schutsboom en is Arnold Buuron de nieuwe koning geworden.
Arnold Buuron waste zijn handen en legde daarna de eed af van de koning met de hand op de eedboog. Daarna kreeg hij het bundeltje met geld van de hoofdman. En vervolgens mocht hij over het vaandel lopen. Tot slot kreeg de nieuwe koning nog een vendelgroet van Stan Franken met het vendel en Sadeesha Visch op de trommel.

Een mooie traditie en mocht je nieuwsgierig zijn geworden? Noteer dan Hemelvaartsdag 2025 in je agenda.