Naamdagviering 23 januari 2022

Deze viering viel nog altijd in de coronarichtlijnen periode.

Er mochten maar 50 mensen in de kerk aanwezig zijn. Daarom werd er weer voor een besloten viering gekozen. Wel was de kerkviering van ons gilde voor het eerst op de livestream. Enkele zieken binnen onze vereniging konden daardoor toch nog de viering mee beleven. De viering was wederom heel speciaal omdat Lilianne Visch als eerste gildezuster werd geïnstalleerd. En ook kregen Florijn en Sadeesha hun oorkonde uitgereikt als tamboer. De viering werd ook goed bezocht door leden van de Giltboog. Dat was fijn om te zien dat deze leden ook echt beleven dat ze erbij horen. En dat is natuurlijk ook zo. Tijdens de viering speelde Sadeesha weer mooi op haar harp en Arwen Tjioe op piano. Ook hortus luisterde de viering weer mooi op met hun liederen. na de viering werd weer als vanouds de eed van trouw gegeven aan de pastoor en burgemeester als vertegenwoordigers van de wereldlijke en kerkelijke overheid.

Vervolgens werd het vendelgebed door Arnold Buuron gevendeld op de muziek van Florijn en Sadeesha op de trommels en Peet op bazuin.

Zij hadden hiervoor flink geoefend. Vervolgens ging iedereen huiswaarts omdat we het op dat moment nog niet verder mochten vieren wegens de coronarichtlijnen.