St. Sebastiaan

St. Sebastiaan

St. Sebastiaan
St. Sebastiaan

Schuttersgilde St. Sebastiaan Bergen op Zoom en Borgvliet, onze heroprichting is gestart op 20 januari 1985. Wij bouwen aan een traditie die in 1465 en 1618 is gestart met de respectievelijke keuren van de Bergse en Borgvlietse St. Sebastiaansgilden.
Eeuwen lang heeft de schutterstaak van het gilde een puur praktische functie gehad met name in de stadsverdediging. De waarde van St. Sebastiaan als militante verdediger van de eigen woongemeenschap bestaat niet meer, maar nog steeds blijken gilden met name in Zuid-Nederland springlevende organisaties.

De drie pijlers waarop het Gilde steunt waren en zijn nog steeds dienstbaarheid aan de gemeenschap, trouw aan de burgelijke en kerkelijke overheid, en het instandhouden van de onderlinge broederschap. De dienstbaarheid aan de gemeenschap uit zich ondermeer in deelname aan eigentijdse tradities zoals de Maria-ommegang en Koningsdag. De broederschap openbaart zich ondermeer tijdens typische Gilde-activiteiten zoals Koningschieten, de Zilveren Pijl verschieting maar ook bij de Gilde-Doe-Dagen. De disciplines binnen het Gilde zijn handboog schieten, vendel zwaaien, trommen en bazuinblazen. Zij geven aan veel festiviteiten een extra historische en kleurrijke dimensie.

Vaandel

Vaandel
Vaandel
Het vaandel van het St. Sebastiaansgilde Bergen op Zoom & Borgvliet.
  • In het midden van het Bourgondisch kruis het medaillon met de gildepatroon St. Sebastiaan, daaromheen een riem met de gildenaam.
  • Midden boven het Wapenschild met Jeruzalemkruis.
  • Links het Wapen van de familie Glymes, heeren van Bergen op Zoom.
  • Rechts het Wapen van het geslacht van der Dilft, gelijkend op dit van het geslacht van Breda en Schoten.
  • Onderaan het vaandel staat het jaar van de officiĆ«le heroprichting vermeld (1986).

Gilde Kapel

Gildekapel
Gildekapel

Ons Gilde is een van de wienige gilden in Nederland met een eigen gildekapel. Aan weerszijden van de kapel bevinden zich twee heiligenbeelden: St. Sebastiaan en St. Ambrosius. Deze beelden werden in 1785 aan de parochie van de Heilige Maagd Maria geschonken door de schuttersgilden St. Sebastiaan en St. Ambrosius. Waar de twee schuttersgilden deze beelden vandaan hebben gehaald is niet te achterhalen. Vermoedelijk waren ze afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden.
De beelden van St. Sebastiaan en St. Ambrosius zijn door onze gildebroeder André Visch gerestaureerd en in zijn geheel teruggebracht in hun oorspronkelijke kleuren.

Goed doel

The Airteam CF
The Airteam CF

Het schuttersgilde St. Sebastiaan is sinds 2018 gestart met het jaarlijks steunen van een lokaal goed doel.

Voor het jaar 2020 hebben wij gekozen om stichting The Airteam CF te steunen.
Deze Stichting zamelt geld in voor onderzoek naar Cystic Fibrosis (taaislijmziekte). Ze organiseren hiervoor zelf veel sportieve activiteiten.

Om The Airteam CF te ondersteunen organiseren wij op koningsdag 27 april vanaf 13:00 uur tot 16:00 uur weer het stadskoningschieten in de tuin van de St. Getrudiskerk. Er wordt geschoten met handboog op doel. De beste schutter van deze dag wordt onderscheiden als koning. Kosten om aan deze wedstrijd mee te doen is 0,50 euro per pijl. Er mogen maximaal 3 pijlen worden geschoten. Opbrengst van deze dag gaat in zijn geheel naar The Airteam CF.

Op 12 september tijdens kunst in de monumenten zullen wij een open gilde doedag op het Ravelijn organiseren. Bezoekers kunnen op deze dag vanaf 13:00 uur tot 16:00 uur diverse disciplines van het gilde uitproberen. Handboogschieten, vendelzwaaien, trommelen. Ook hiervoor vragen wij weer een kleine vergoeding. Het bedrag dat wij voor deze activiteit ophalen gaat ook weer in zijn geheel naar de stichting.

Voor meer informatie over The Airteam CF kunt u hun website bezoeken.

Groeps Foto

Tijdens de naamdag viering in 2020 is deze groepsfoto's gemaakt voor de gilde kapel in de St. Getrudiskerk in Bergen op Zoom.

Ad Coppens Peet van Loenhout Stan Franken Toon van Kaam Ronald Franse Thijs van Mourik Willem van Wanrooij Serge van Thillo Arnold Buuron Kees Koopman Paul Verbeek Rob van Hal Michel Romijn Christ van Tilburg Frans van de Putte
Groepsfoto (Dick Vermaas)

Kennismaking met het Gilde

Het is bij ons Gilde ook mogelijk om zelf kennis te maken met de verschillende bovenvermelde disciplines. Op zondagochtend kan men vanaf 10.30 uur in Eigen Haard het handboogschieten eens proberen. Er is steeds een aantal Gildebroeders aanwezig ter ondersteuning en begeleiding. Om veiligheidsredenen worden kinderen pas vanaf een leeftijd van 10 jaar toegelaten, liefst onder toezicht van de ouders. Als u dit eens wilt doen moet u wel van tevoren contact opnemen.
Dit kunt u doen met een van de volgende personen:

Voor mensen die kennis willen maken met het handboog schieten support ons Gilde ook de schutters vereniging De Giltboog

Daarnaast is het mogelijk om voor familie-bijeenkomsten, bedrijfsuitjes, verenigingen, vriendenclubs etc. tegen een geringe vergoeding een handboog-workshop te organiseren. Dit kan alleen op afspraak. Neem daarvoor contact op met onze Deken-Schrijver, Gildebroeder Rob van Hal.

Al deze activiteiten vinden plaats in het Gildehuis Eigen Haard, Pieter Breughelstraat 23 te Bergen op Zoom.

Contact opnemen

Voor meer informatie of vragen met betrekking tot ons Gilde kunt u contact opnemen met hierboven genoemde Deken-Schrijver, Rob van Hal.