Geschiedenis

Sprokkelingen uit het verleden

Notitie uit het kasboek van de Wilhelmieten Ontvangen van de Gildebroeders van Borgvliet voor 2490 beukenplanten (haag), 41 gulden en 14 stuivers op 15 april 1788. Deze aankoop was zeker voor de afbakening van het gilde terrein. Dat was zoals wij weten gelegen aan het Benedenbaantje. Uit het aantal planten kunnen we opmaken dat het terrein ongeveer 1.5 ha groot was. Later is het verkocht aan Dhr. Brogtrop die er het uitspannigsoord Rasta van maakte voor zijn instituut.

I wish you the best of luck with your business, enjoy the adventure.

Koningschieten

Koningschieten is het evenement dat binnen het gilde om de 3 jaar plaats vind. Bij dit evenement schiet elke gildebroeder met een wippijl op de wip. De vogel zit met een rubberen schijf over een metalen punt geschoven. Bij het raken verplaatst deze schijf zich telkens verder naar boven, totdat….
Degene die die vogel van de boom schiet, schiet zich daarmee voor de volgende termijn (3 jaar) tot koning van het schuttersgilde. De nieuwe koning draagt, nadat hij door de hoofdman tot koning is uitgeroepen, zorg voor een gildemaaltijd, hij is bij alle gilde evenementen aanwezig en is voor de duur van zijn koningschap ontzien van zijn andere taken als tamboer, bazuinblazer of vendelier. Aan het einde van zijn koningschap brengt deze gildebroeder een zilveren schild in dat op de koningsbreuk wordt geplaatst. Als de koning in drie opeenvolgende termijnen zijn koningschap weet te behouden, wordt hij tot keizer gekroond. Deze titel blijft de gildebroeder dragen. Binnen ons gilde kennen wij nog geen keizers.

van der Dilft

Wapen van de heeren van Borgvliet. Dit wapen vertegenwoordigt het vroegere St. Sebastiaansgilde van Borgvliet.

Jeruzalem Kruis

Een zeer oud wapen dat tevens het wapen van het koninkrijk van Jeruzalem was. Dit wapen is toegeschreven aan St. Sebastiaan, onze patroonheilige.

van Glymes

Dit wapen was oorspronkelijk het wapen van de familie van Boutershem en van hun opvolgers, het geslacht van Glymes

Zult verschieting

Uit de kronieken van het Gilde;

 

Is zo de Zultverschieting in Westelijk Noord Brabant ontstaan?

Rond 1460 waren er in deze regio vele Gilde actief die tot taak hadden de bevolking in dorpen en steden te beschermen tegen aanvallen en andere bedreigingen van buitenaf.

Om de onderlinge band te verstevigen werden door de gilden van Bergen op Zoom, Borchvliet, Hildernisse, Emaus en Woensdrecht op de zondag na St. Maarten een verschieting gehouden.

Daar het in de slachtmaand viel, laat het zich verstaan dat de prijzen bestonden uit de producten die vrij kwamen bij de slacht van een varken. Zodoende werd er in de volksmond al snel gesproken over Zultverschieting.