Vaandel

Het vaandel van het St. Sebastiaansgilde Bergen op Zoom & Borgvliet.

  • In het midden van het Bourgondisch kruis het medaillon met de gildepatroon St. Sebastiaan, daaromheen een riem met de gildenaam.
  • Midden boven het Wapenschild met Jeruzalemkruis.
  • Links het Wapen van de familie Glymes, heeren van Bergen op Zoom.
  • Rechts het Wapen van het geslacht van der Dilft, gelijkend op dit van het geslacht van Breda en Schoten.
  • Onderaan het vaandel staat het jaar van de officiële heroprichting vermeld (1986).