St. Sebastiaan

Sint Sebastiaan, martelaar, leefde in de derde en vierde eeuw in zijn geboorteland Galië en in Italië. Zijn naamdag wordt gevoerd op 20 januari. Hij nam dienst in het Romeinse leger van de keizer Diocletianus en werd officier van de keizerlijke lijfwacht. Hij bekeerde zich tot het christendom. Toen hij weigerde aan de goden te offeren, werd hij eerst met pijlen beschoten en daarna doodgeknuppeld. Hij wordt afgebeeld met pijlen in zijn lichaam en aangeroepen tegen de pest.

Hij is de patroon van boogschutters, sporters, stoffeerders, militairen en politieagenten. Zijn naam (Sebastianus) komt uit het Grieks en betekend “eerbiedwaardige”.