Zilveren Pijl verschieting 2019

Zondag 15 september organiseert het gilde de jaarlijks traditie van de spectaculaire Zilveren Pijlverschieting. Gilde uit Nederlands en België trekken weer ten strijden naar Bergen op Zoom om de fel begeerde trofee in de wacht te slepen. In totaal zijn er ongeveer een vijftigtal schutters aanwezig zowel junioren als door de wol geverfde gildebroeders en -zusters. De opening wordt verricht door burgemeester Petter. De vele toeschouwers op de terrasjes genieten van het schietfestijn en de wegblijvers hebben weer eens ongelijk. Het is bijzonder gezellig en na de wedstrijd is het gilde uit Essen de winnaar.