Naamdag 2020

Extra feestelijke Naamdagviering van Schuttersgilde Sint Sebastiaan

Zondag 19 januari vierde het Bergse Schuttersgilde Sint Sebastiaan de traditionele Naamdag van Sint Sebastiaan in de St. Gertrudiskerk. Tijdens deze Mis werd Christ van Tilburg geïnstalleerd als nieuwe Gildebroeder, en officieel benoemd tot deken-schatbewaarder. Maar dat was niet alles. Toen na afloop van de dienst, achter in de kerk, de eed van trouw aan het kerkelijk en wereldlijk gezag hernieuwd was door vaandrig Stan Franken, en aansluitend een gedeelte van het vendelgebed gevendeld door de vendeliers Serge van Thillo en Arnold Buuron, nam Hoofdman Michel Romijn het woord en richtte zich tot Frans van de Putte, die bijna 2 decennia niet alleen de deken-schatbewaarder was, maar daarnaast ook al die jaren heel actief betrokken bij alle Gilde-zaken. Dat was de reden dat Henny Hoppenbrouwers, de voorzitter van de Kring van Gilden van Baronie en Markiezaat hem de, zelden uitgereikte, Kringonderscheiding opspelde. Dat het Gilde die dag ook het zevende lustrum mocht vieren gaf een extra glans aan deze feestdag.