Zilveren priester jubileum Paul Verbeek

Een stralende dag, een zilveren jubilaris en blijmoedige belangstellenden …

Op dinsdag 23 april 2019 heeft Paul Verbeek het zilveren priesterjubileum mogen vieren. Al om 9 uur is er die dag een bijzonder druk bezochte viering in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Aansluitend onthult de jubilaris een door hem aan de Lievevrouweparochie geschonken kunstwerk. De beeltenissen van de verschijning te Lourdes van Maria aan Bernadette hebben een passende plek gekregen naast de parochiekerk. Vervolgens wordt de glunderende pastoor door zo’n 200 aanwezigen gefeliciteerd.

Vroeg in de avond is er een volgend hoogtepunt van de dag, namelijk een plechtige eucharistieviering in de stadskerk Sint-Gertrudis. Vele celebranten assisteren de zilveren priester, die de hoofdvoorganger van de dienst is. De viering wordt op bijzondere wijze opgeluisterd door het koor van HMR. Het Gilde Sint-Sebastiaan draagt zorg voor extra opvallend mooie bijdragen met onder meer vele leden, vendeliers en tamboer. Ook is het Gilde uit Oudenbosch aanwezig en vanuit de Maria Ommegang is er een damesgroep om het nieuwe Mariabeeld van de jaarlijkse dankstoet toe te zingen.

Na de plechtige viering verlaten de ruim 600 aanwezigen de Sint-Gertrudiskerk. Op de Grote Markt brengt het Gilde Sint-Sebastiaan een vendelgroet aan de zilveren jubilaris. Vervolgens gaat het Gilde voorop in de lange stoet naar het Mollerlyceum, waar een drukbezochte, feestelijke bijeenkomst deze hoogtijdag besluit.

Pastoor, tevens vicaris, Paul Verbeek kijkt terug naar een uitermate memorabele dag. Ook de zeer velen, die op deze feestdag belangstelling hebben getoond, zijn onder de indruk van hetgeen heeft plaatsgevonden. Paul Verbeek mag zich verheugen in zovele blijken van liefdevolle aandacht. En … het Schuttersgilde Sint-Sebastiaan is een waardevol broederschap met nu ook een zilveren pastoor, die tevens hun Gildeheer is.

Ook voor mij is deze dag er een om in te lijsten.
Jan van Wijk.