Hernieuwing statuten

Op 10 juni zijn de statuten die door notaris De Breet zijn aangepast door hoofdman Michel Romijn en Dekenschrijver Rob van Hal ondertekend. nu voldoen ze weer aan alle regels die door de Rijksoverheid zijn opgelegd aan verenigingen. Tevens is het nu voor ons gilde ook toegestaan om gildezusters toe te laten tot ons schuttersgilde. Lilianne Visch was ook bij deze ondertekening aanwezig. Zij is vanaf 1985 met het gilde door haar vader er mee opgegroeid. zij is de eerste die zich aanmelde als aspirant gildezuster. Op dit moment heeft er nog een dame zich aangemeld.