Installatie Gildeheer

Op zondag 12 maart 2018 legde pastor Jo Staps zijn functie van Gildeheer van het Sint Sebastiaansgilde Bergen op Zoom en Borgvliet neer. Na 12,5 jaar trouwe (ere)dienst was het tijd afscheid te nemen als gildeheer en deze taken over te dragen aan zijn opvolger pastoor Paul Verbeek, die de functie van Gildeheer al eens bekleedde bij het Gilde van Oudenbosch. Na een korte toespraak door Jo kreeg Paul het zilveren schild van Gildeheer omgehangen en was zijn installatie een feit.