Geschiedenis

Sprokkelingen uit het verleden

Oude kaart van Bergen op Zoom
Oude kaart van Bergen op Zoom

Notitie uit het kasboek van de Wilhelmieten Ontvangen van de Gildebroeders van Borgvliet voor 2490 beukenplanten (haag), 41 gulden en 14 stuivers op 15 april 1788. Deze aankoop was zeker voor de afbakening van het gilde terrein. Dat was zoals wij weten gelegen aan het Benedenbaantje. Uit het aantal planten kunnen we opmaken dat het terrein ongeveer 1.5 ha groot was. Later is het verkocht aan Dhr. Brogtrop die er het uitspannigsoord Rasta van maakte voor zijn instituut.Wapens op het vaandel


van der Dilft
van der Dilft

van der Dilft

Wapen van de heeren van Borgvliet. Dit wapen vertegenwoordigt het vroegere St. Sebastiaansgilde van Borgvliet.


Jeruzalem Kruis
Jeruzalem Kruis

Jeruzalem Kruis

Een zeer oud wapen dat tevens het wapen van het koninkrijk van Jeruzalem was. Dit wapen is toegeschreven aan St. Sebastiaan, onze patroonheilige.


van Glymes
van Glymes

van Glymes

Dit wapen was oorspronkelijk het wapen van de familie van Boutershem en van hun opvolgers, het geslacht van Glymes. Dit wapen is opgenomen in het vaandel van ons gilde vanwege de band die de heeren en markiezen met het stedelijke schuttersgilde alsmede met hun landelijke medebroeders hadden.Zult verschieting

Thijs van Mourik

Uit de kronieken van het Gilde

Is zo de Zultverschieting in Westelijk Noord Brabant ontstaan?

Rond 1460 waren er in deze regio vele Gilde actief die tot taak hadden de bevolking in dorpen en steden te beschermen tegen aanvallen en andere bedreigingen van buitenaf.

Om de onderlinge band te verstevigen werden door de gilden van Bergen op Zoom, Borchvliet, Hildernisse, Emaus en Woensdrecht op de zondag na St. Maarten een verschieting gehouden.

Daar het in de slachtmaand viel, laat het zich verstaan dat de prijzen bestonden uit de producten die vrij kwamen bij de slacht van een varken. Zodoende werd er in de volksmond al snel gesproken over Zultverschieting.