Evenementen

Naamdag 2021

Naamdag
Naamdag 2021

Rob van Hal

17 Januari 2021


Naamdagviering Sint Sebastiaan

afgelopen zondag, 17 januari werd de Sint Sebastiaan-Noveen afgesloten in de Gertrudiskerk met een sfeervolle Gildemis bij gelegenheid van de Naamdagviering van deze patroonheilige van vele handboogschuttersgilden. Deze viering is op de zondag zo dicht mogelijk bij 20 januari, de naamdag van deze heilige. Maar in deze tijd mogelijk nog belangrijker als de heilige die vele genezingen bracht in wereldwijde epidemiën. Het was daarom extra jammer dat de eucharistieviering, die elk jaar voor een volle kerk zorgt, nu juist vanwege een pandemie, slechts in besloten kring doorgang kon vinden.


Naamdag 2020

Naamdag
Naamdag 2020 (Dick Vermaas)

Rob van Hal

19 Januari 2020


Extra feestelijke Naamdagviering van Schuttersgilde Sint Sebastiaan

Zondag 19 januari vierde het Bergse Schuttersgilde Sint Sebastiaan de traditionele Naamdag van Sint Sebastiaan in de St. Gertrudiskerk. Tijdens deze Mis werd Christ van Tilburg geïnstalleerd als nieuwe Gildebroeder, en officieel benoemd tot deken-schatbewaarder. Maar dat was niet alles. Toen na afloop van de dienst, achter in de kerk, de eed van trouw aan het kerkelijk en wereldlijk gezag hernieuwd was door vaandrig Stan Franken, en aansluitend een gedeelte van het vendelgebed gevendeld door de vendeliers Serge van Thillo en Arnold Buuron, nam Hoofdman Michel Romijn het woord en richtte zich tot Frans van de Putte, die bijna 2 decennia niet alleen de deken-schatbewaarder was, maar daarnaast ook al die jaren heel actief betrokken bij alle Gilde-zaken. Dat was de reden dat Henny Hoppenbrouwers, de voorzitter van de Kring van Gilden van Baronie en Markiezaat hem de, zelden uitgereikte, Kringonderscheiding opspelde. Dat het Gilde die dag ook het zevende lustrum mocht vieren gaf een extra glans aan deze feestdag.


Zilveren Pijl verschieting 2019

Zilveren Pijl
Zilveren Pijl

Rob van Hal

Ravelijn op den Zoom

15 September 2019


Zondag 15 september organiseert het gilde de jaarlijks traditie van de spectaculaire Zilveren Pijlverschieting. Gilde uit Nederlands en België trekken weer ten strijden naar Bergen op Zoom om de fel begeerde trofee in de wacht te slepen. In totaal zijn er ongeveer een vijftigtal schutters aanwezig zowel junioren als door de wol geverfde gildebroeders en -zusters. De opening wordt verricht door burgemeester Petter. De vele toeschouwers op de terrasjes genieten van het schietfestijn en de wegblijvers hebben weer eens ongelijk. Het is bijzonder gezellig en na de wedstrijd is het gilde uit Essen de winnaar.Open Gilde Doe Dag 2019

Open Gilde Doedag 2019
Overhandiging cheque aan Wiboz.

Ronald Franse

Ravelijn op den Zoom

14 September 2019


Zaterdag 14 September was het Open Gilde Doe Dag op het Ravelijn op den Zoom georganiseerd door het Schuttersgilde St.Sebastiaan Bergen op Zoom & Borgvliet.
Deze dag waren er tal van activiteiten op het Ravellijn.

De opbrengst van het Stadskoningschieten tijdens Koningsdag 2019 en het boogschieten op blazoen, doneerde het Schuttersgilde aan een maatschappelijk goed doel in de samenleving en dit keer aan de stichting Wiboz uit Bergen op Zoom. Voor het schieten op blazoen had het schuttersgilde 3 blazoenen opgesteld, waar men 3 pijlen kon schieten voor een gering bedag. 3 pijlen voor €3,-.

Wiboz -Woon Intiatief BoZ-,is een vereniging waarvan: een enthousiaste groep ouders, de uitdaging aangaan om een nieuw appartementencomplex te laten bouwen. Dit is een kleinschalige woonvorm met 24-uurs begeleiding voor hun kinderen, waar zij zich thuis voelen. Deze ouders dragen allemaal de zorg voor hun zoon of dochter met een (licht- verstandelijke- of meervoudige beperking. Wiboz , ,stond ook met een eigen promotie kraam op het Ravelijn. De mensen van de vereniging Wiboz lieten aan de hand van foto’s zien hoe de bouw van het appartementen complex eruit te kwam te zien en gaven de nodige informatie over hun project.

De opbrengsten van zowel Stadskoningschieten en het boogschieten op blazoen bracht tesamen € 550,-.op. De volgende dag,na de Zilveren Pijl verschieting, op 15 September werd dit bedrag ,door een symbolische cheque, gedoneerd aan WiBoz.

Verder kregen de mensen die naar het Ravelijn kwamen een uitgebreide rondleiding door het Schuttersgilde. En ook kon men vendelen. Ook in het kader van de jaarlijkse Kunsten in de Monumenten (Kidm) Waren de grote en de kleine kazematten tentoongesteld voor het publiek. In de grote kazemat werd uitvoerig de bouw en de geschiedenis over de vestigingswerken van Bergen op Zoom weergegeven met een foto-dia presentatie. En van het militair verleden van Bergen op Zoom stonden er twee trommels en een blaasinstrument van het Muziekkorps 3e Regiment Infanterie uit 1908 tentoongesteld.En in de kleine kazemat waren enkele mooie reprodukties van oude kaarten met de situatie van Bergen op Zoom, tijdens de aanleg van de vestigingswerken door Menno van Coehoorn en de belegering van Bergen op Zoom in 1747, te zien en waarvan ook uitleg werd gegeven. Ook het Schuttersgilde had ook een eigen kraam waar allerlei informatie was te vinden over het Schuttersgilde en zijn schietclub de Giltboog.


Stadskoningschieten 2019

Naamdag 2019
Stadskoning en Stadsprins 2019.

Ronald Franse

St. Gertrudiskerk

27 April 2019


Op Koningsdag was het weer stadskoningschieten in de Gertrudistuin achter de peperbus.
Er kwamen 48 mensen die pijlen schoten. Het inschrijvingsgeld ging naar een goed doel in de samenleving. Dit keer was het goede doel WiBoz uit Bergen op Zoom.. Een stichting die voor zorgt voor woonbehoefte en begeleiding en ondersteuning van personen met een beperking.
Burgemeester Petter van Bergen op Zoom, Gildeheer Vicaris Paul Verbeek en vorige stadskoning Frank de Bruyn opende het Stadskoningschieten met 1 pijl te schieten. De Burgemeester scoorde als hoogste van de schutters een 9. De Stadskoning 2019 is geworden Tim Jansen met 27 punten. De vorige Stadskoning, Frank de Bruyn, kwam zijn titel verdedigen maar schoot 26 punten. Omdat de eindstand 26 en 27 vlak bij elkaar lag, gingen Tim en Frank tegen elkaar kampen, op hoogste afschot. Tim schoot een 9 en Frank een 8.

De Stadprins is weer Nick van Mechelen met 24 punten (12 Jaar). Nick van Mechelen had een hoog aantal punten (24) t.o.v. Tommy -12 jaar met 20 punten en Pieter Staal -10 jaar met 20 punten.


Zilveren priester jubileum Paul Verbeek

Jan van Wijk

St. Gertrudiskerk

23 April 2019


Een stralende dag, een zilveren jubilaris en blijmoedige belangstellenden …

Op dinsdag 23 april 2019 heeft Paul Verbeek het zilveren priesterjubileum mogen vieren. Al om 9 uur is er die dag een bijzonder druk bezochte viering in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Aansluitend onthult de jubilaris een door hem aan de Lievevrouweparochie geschonken kunstwerk. De beeltenissen van de verschijning te Lourdes van Maria aan Bernadette hebben een passende plek gekregen naast de parochiekerk. Vervolgens wordt de glunderende pastoor door zo’n 200 aanwezigen gefeliciteerd.

Vroeg in de avond is er een volgend hoogtepunt van de dag, namelijk een plechtige eucharistieviering in de stadskerk Sint-Gertrudis. Vele celebranten assisteren de zilveren priester, die de hoofdvoorganger van de dienst is. De viering wordt op bijzondere wijze opgeluisterd door het koor van HMR. Het Gilde Sint-Sebastiaan draagt zorg voor extra opvallend mooie bijdragen met onder meer vele leden, vendeliers en tamboer. Ook is het Gilde uit Oudenbosch aanwezig en vanuit de Maria Ommegang is er een damesgroep om het nieuwe Mariabeeld van de jaarlijkse dankstoet toe te zingen.

Na de plechtige viering verlaten de ruim 600 aanwezigen de Sint-Gertrudiskerk. Op de Grote Markt brengt het Gilde Sint-Sebastiaan een vendelgroet aan de zilveren jubilaris. Vervolgens gaat het Gilde voorop in de lange stoet naar het Mollerlyceum, waar een drukbezochte, feestelijke bijeenkomst deze hoogtijdag besluit.

Pastoor, tevens vicaris, Paul Verbeek kijkt terug naar een uitermate memorabele dag. Ook de zeer velen, die op deze feestdag belangstelling hebben getoond, zijn onder de indruk van hetgeen heeft plaatsgevonden. Paul Verbeek mag zich verheugen in zovele blijken van liefdevolle aandacht. En … het Schuttersgilde Sint-Sebastiaan is een waardevol broederschap met nu ook een zilveren pastoor, die tevens hun Gildeheer is.

Ook voor mij is deze dag er een om in te lijsten.
Jan van Wijk.Zilveren Pijl verschieting 2018

Zilveren Pijl
Zilveren Pijl

Michel Romijn

Ravelijn op den Zoom

9 September 2018


Jaarlijks organiseert ons gilde de Zilveren Pijl verschieting, een evenement dat zijn oorsprong vindt in het in de middeleeuwen in Gent gehouden Groot Schietspel, waaraan ook door handbooggilden uit Bergen op Zoom werd deelgenomen.

Zondag 9 september organiseerden wij de 25e Zilveren Pijlverschieting in Bergen op Zoom op het gerenoveerde Ravelijn. Onder grote belangstelling en een stralende zon bonden 7 Gilden, uit Nederland en België, de strijd aan.

De winnaar van deze feestelijke jubileumverschieting werd het viertal van het WillibrordusGilde uit Alphen. Wij waren vierde.Samenloop voor Hoop 2018

Samenloop voor Hoop
Samenloop voor Hoop 2018

Serge van Thillo

Sportpark Rozenoord

30 Juni 2018


Tijdens het stadskoningschieten op 27 April 2018, heeft het gilde St. Sebastiaan dankzij alle deelnemers aan het schiet evenement een bedrag van €386,00 bij elkaar gekregen.

Zoals aangegeven komt dit bedrag ten goede aan een goed doel. Dit jaar was er gekozen voor de samenloop voor hoop. Een organisatie welke met ondersteuning van meerdere mensen / organisaties en verenigingen geld inzameld voor de KWF kankerbestrijding.

De check is 30 Juni 2018 overhandigd aan de vereniging Samenloop voor Hoop, nadat het gilde ook die dag aanwezig was om een paar mooie vendelpresentaties te geven.Heropening Ravelijn 2018

Ravelijn op de Zoom
Heropening Ravelijn op den Zoom
(BN de Stem)

Serge van Thillo

Ravelijn op den Zoom

23 Juni 2018


Na een enorme aanpassing van de historische monumenten in Bergen op Zoom opent het Ravelijn op den Zoom op 23 Juni 2018 weer haar deuren.

Schuttersgilde St. Sebastiaan is uiteraard aanwezig bij deze opening en doet dit met een speciale vendelgroet. Deze vendelgroet is door Rianne Acda in een moderne vorm geschreven met behoud van de traditie.

De heropening van het Ravelijn was een groot succes.Jeugd monumenten dag 2018

Jeugd monumenten dag
Jeugd Monumentendag

Rien de Krom

Gertrudistuin

11 Juni 2018


De Jeugdmonumentendag is in de gemeente Bergen op Zoom al vele jaren een activiteit voor de groepen 6 van de Basisscholen. Ook dit jaar werden op maandag elf Juni 2018 weer vele monumenten opgesteld voor een bezoekje door de schooljeugd. Dat bleef op sommige plaatsen niet bij een kijkje in het pand. Zij konden ook kennismaken met de geschiedenis van in en om het pand.

Afhankelijk het aantal deelnemers qua scholen wordt vastgesteld wie en wat er bezocht wordt. Aan deze dag wordt als voorwaarde gesteld. Bij deelname dient men te verschijnen in Middeleeuwse klederdracht. Zowel de kinderen als de vele vrijwilligers. Dit leidt er allemaal toe tot het welslagen van de Jeugdmonumentendag.

De sluiting is een middeleeuwse jaarmarkt op de binnen plaats van het Markiezenhof. Het schuttersgilden St. Sebastiaangilde Bergen op Zoom en Borgvliet levert op hun manier ook een bijdrage. Vooraf de dag bezoeken ze de deelnemende scholen. De kinderen maken op deze manier kennis met het gilde, het ontstaan in de middeleeuwen en hoe zij nu zich presenteren in de hedendaagse tijd. Met als gevolg dat het gilde nadien soms door de scholen worden uitgenodigd. Om een dergelijk culturele dag voor de gehele school nog eens over te doen.Stadskoningschieten 2018

Stadskoningschieten 2018
Stadskoningschieten 2018

Michel Romijn

Gertrudistuin

27 April 2018


Het stadskoningschieten bij het gilde was een groot succes

Al voor de aanvangstijd van 13:00 uur begon het druk te worden bij de schietbaan naast de Gertrudis. Na het openingsschot door burgemeester Petter (die midden in de roos, een 10!, schoot), de Gildeheer Verbeek en de vertegenwoordiger van Samenloop voor Hoop, van Steenpaal, bleef het een komen en gaan van troonopvolgers in spé, waaronder ook heel veel junioren.

Gildebroeders Michel, Arnold en Ronald hadden hun handen vol aan het instrueren en begeleiden van alle handboogschutters, waarbij de veiligheid voorop stond. Het kostte moeite om op de afgesproken tijd van 16:00 uur te kunnen afsluiten. En de winnaars? De nieuwe StadsKoning 2018 van Bergen op Zoom werd, na een extra ronde met Nancy Janssen, Frank de Bruijn uit Uden, en de nieuwe Stadsprins bij de jeugd werd Nick van Mechelen. Frank kreeg de sjerp omgehangen door de Hoofdman Thijs van Mourik, die Nick de fraaie Stadsprinspenning omhing.

Een zeer geslaagde verschieting met een mooie opbrengst voor Samenloop voor Hoop. Het vraagt om een traditie te worden.Onderlinge verschieting 2018

Onderlinge Verschieting 2018
Onderlinge Verschieting 2018

Ronald Franse

Gildehuis Eigen Haard

26 Maart 2018


De verbroedering tussen de schuttersgilden Alphen, Raamsdonk en Bergen op Zoom vierde hoogtij tijdens de onderlinge verschieting in ons Gildehuis.

Om 20.00 uur begonnen de schutters met het schieten van 2 proefpijlen per persoon, gevolgd door 20 pijlen voor het bepalen van de 4 beste schutters van elk Gilde.
Na een pauze onder het genot van een hapje en drankje maakten de schutters onderling met iedereen een praatje.

Ondertussen worden de beste 4 schutters per gilde geselecteerd. Deze schutters gingen per gilde door als viertal. Die schutters schieten 5 pijlen.

Het was weer spannend. Maar doordat Bergen op Zoom zulke goeie schutters hadden, luidde de uitslag:
  1. Gilde St. Willibrordus Alphen - 180 punten
  2. Gilde St. Sebastiaan Bergen op Zoom & Borgvliet - 145 punten
  3. Gilde St. Bavo Raamsdonk - 129 punten


Installatie Gildeheer

Gildeheer
Gildeheer 2018

Rob van Hal

Gildehuis Eigen Haard

12 Maart 2018


Op zondag 12 maart 2018 legde pastor Jo Staps zijn functie van Gildeheer van het Sint Sebastiaansgilde Bergen op Zoom en Borgvliet neer. Na 12,5 jaar trouwe (ere)dienst was het tijd afscheid te nemen als gildeheer en deze taken over te dragen aan zijn opvolger pastoor Paul Verbeek, die de functie van Gildeheer al eens bekleedde bij het Gilde van Oudenbosch. Na een korte toespraak door Jo kreeg Paul het zilveren schild van Gildeheer omgehangen en was zijn installatie een feit.Open 2018

Open 2018
Open 2018

Michel Romijn

Blokstallen

10 Maart 2018


Het Schuttersgilde Sint Sebastiaan Bergen op Zoom was er zaterdag 10 maart 2018 bij.
Zaterdag 10 maart was de officiële opening van het Culturele Jaar voor Bergen op Zoom. In en rond de Blokstallen was er onder de uitnodigende naam OPEN 2018 een presentatie van vele organisaties en verenigingen die actief zijn in het Bergse.

Het Schuttersgilde was er op het Wilhelminaveld met een uitgebreide informatiestand over alles dat met het Gilde te maken heeft. En niet alleen met informatie over het Gilde zelf, maar ook over de Giltboog, de groeiende handboogschietvereniging voor niet-Gildebroeders van het Gilde. Er waren demonstraties vendelen, begeleid door de tamboer en de bazuinblazer.