Evenementen

The Hero in you 29 september 2022.

Hero
The hero in you

Halverwege juli kwam ik in contact met kunstenares Annemarieke van Peppen. Zij had een idee dat ze graag met ons gilde wilde delen om zodoende een mooie activiteit te organiseren. In Avondvrede (het gebouw naast het Ravelijn) is haar atelier, ook zijn hier Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Samen met deze vluchtelingen en vrijwilligers wilde Annemarieke een activiteit organiseren over helden. Dat kwam ter sprake omdat de president van Oekraïne zijn soldaten zo meestal noemt. Maar volgens de vluchtelingen zijn er veel verschillende helden. Zoals Menno van Coehoorn, St Sebastiaan, maar ook de vrouwen uit Oekraïne die met hun kinderen zijn gevlucht en alles achter moesten laten. Deze vrouwen hebben samen met Annemarieke en een fotograaf heel mooie foto's gemaakt. Op deze foto's waren de vluchtelingen te zien die allemaal een amulet droegen die ze zelf hadden gemaakt met daarop de beeltenis van wat zij belangrijk vinden in hun leven. Bijvoorbeeld hun geliefde of geloof of iets anders waar zij steun aan kunnen vinden in deze voor hun moeilijke tijd. Deze foto's waren te zien in een expositie die zij organiseerden. De Expositie werd geopend door een mars voor de helden. Deze mars werd geopend door de wethouder van cultuur op de grote markt in Bergen op zoom. In het gesprek dat Arnold, Peter en ik hadden met Annemarieke werd het al snel duidelijk dat we meerdere gilden moesten gaan benaderen om zodoende een groot aantal mensen op de been te krijgen voor deze mars. Peter heeft vervolgens een oproep gedaan aan de gilden van onze kring. Samen met gilden uit Essen, Oudenbosch, Raamsdonk en wij zelf liepen we mee in deze mars. Voorop in de mars liep Odiles Rapid. De mars eindigde bij Buijs jachtbouw ter hoogte van het fort “de Waterschans “. Daar werd door ons gilde en het gilde van Raamsdonk de expositie geopend middels een vendelgroet aan de vluchtelingen. Ten teken dat wij met ze meeleven. Binnen bij de expositie had St. Sebastiaan een eigen stand als zijnde onze held. Ook had de organisatie een grote vlag laten maken met de beeltenis van St. Sebastiaan. Vervolgens kon iedereen de expositie bewonderen en was er ook voor een hapje en drankje gezorgd. De vlag werd aan het einde van de expositie aan ons gilde gedoneerd. Als dank voor het meehelpen aan deze expositie en de mars voor de helden.

Koningschieten 2022

Koningschieten
Koningschieten 2022

Hemelvaart een dag vol tradities en festiviteiten zoals de braderie op Hoogerheide, festival op de T en het Koningschieten van het gilde St. Sebastiaan op `t Ravelijn in Bergen op Zoom. Broederschap, zusterschap het levend houden van tradities is belangrijk voor de leden van het gilde en vandaar dat ze op Hemelvaart 1 keer in de 3 jaar het Koningschieten houden. En dat het vol tradities is, hebben Marco en ik bij de opening mee mogen maken.

Aangezien het 5 jaar geleden was dat het Koningschieten was geweest, was het draaiboek erg handig. Alle stappen werden goed doorgenomen.
Om 12.00 werd er gestart met het welkomstwoord door de hoofdman. De rechten en plichten voor de nieuwe koning werden nog even duidelijk herhaald. Ja, want als je de nieuwe koning wordt, dan heb je het een en ander te doen: een etentje regelen voor alle leden van het gilde, je bent bij alle gelegenheden van het gilde aanwezig en je moet een zilveren schildje laten maken voor op de koningsbreuk. Koning zijn is dus niet alleen maar voor de eer. Een meevaller: aan de schutsboom zit een zakje met geld dat is gespaard in de afgelopen jaren. Dit geld is een tegemoetkoming van de kosten voor de nieuwe koning.

Na het woordje van de hoofdman (Michel) ging de groep zich opstellen voor 'het vrijen van de boom'. Marco en ik waren zeer benieuwd naar wat er ging gebeuren. 'Het vrijen' houdt in dat de groep 3 x om de boom loopt om het kwade te verdrijven. Na dit was er nog een gebed en zegening door pastoor Paul Verbeek en daarna mocht de burgemeester de eerste poging wagen om de vogel van de boom te schieten.

Hierna werden alle bogen gekeurd, geloot voor de volgorde en zo kon het Koningschieten gaan starten. Wie zou de nieuwe koning gaan worden? Michel wilde het heel graag worden, want alle hoofdmannen voor hem zijn dit geweest. 1 voor 1 werd er geschoten.

Je denkt: dit is toch zo gepiept? Nou, niet dus. De vogel zit op een rubberen schijf die van de paal afgeschoten moet worden. Raak.. dan gaat de vogel ietsje omhoog en bij iedere pijl die raak is, gaat deze steeds hoger en .. wie geeft dan het laatste zetje? Zo vertelde de enige dame, die ook mee deed, dat het wel 100 schoten kan duren (de hele middag en soms pas in de avond). En de wind… die maakte het er niet makkelijker op.

De 8 leden deden erg hun best, maar na 3 rondes was de vogel nog maar 2x geraakt. Het broederschap was goed te merken, want iedereen gunt elkaar het koning zijn. Ook werd er tijd genomen om wat te eten en te drinken met elkaar.

De toeschouwers konden zelf ook nog poging wagen tot schieten, niet op de vogel, maar op een aantal rubberen dieren: een hert, een konijn, een zwijn en een das. Voor je het weet, ben je weer even terug in de tijd van Robin Hood.

Dat het Koningschieten een middag vullend programma is, is ook deze keer gebleken. Pas na half 5 viel de vogel van de schutsboom en is Arnold Buuron de nieuwe koning geworden.
Arnold Buuron waste zijn handen en legde daarna de eed af van de koning met de hand op de eedboog. Daarna kreeg hij het bundeltje met geld van de hoofdman. En vervolgens mocht hij over het vaandel lopen. Tot slot kreeg de nieuwe koning nog een vendelgroet van Stan Franken met het vendel en Sadeesha Visch op de trommel.

Een mooie traditie en mocht je nieuwsgierig zijn geworden? Noteer dan Hemelvaartsdag 2025 in je agenda.

Naamdagviering 23 januari 2022

Naamdag
Naamdag 2022 (Dick Vermaas)

Deze viering viel nog altijd in de coronarichtlijnen periode.

Er mochten maar 50 mensen in de kerk aanwezig zijn. Daarom werd er weer voor een besloten viering gekozen. Wel was de kerkviering van ons gilde voor het eerst op de livestream. Enkele zieken binnen onze vereniging konden daardoor toch nog de viering mee beleven. De viering was wederom heel speciaal omdat Lilianne Visch als eerste gildezuster werd geïnstalleerd. En ook kregen Florijn en Sadeesha hun oorkonde uitgereikt als tamboer. De viering werd ook goed bezocht door leden van de Giltboog. Dat was fijn om te zien dat deze leden ook echt beleven dat ze erbij horen. En dat is natuurlijk ook zo. Tijdens de viering speelde Sadeesha weer mooi op haar harp en Arwen Tjioe op piano. Ook hortus luisterde de viering weer mooi op met hun liederen. na de viering werd weer als vanouds de eed van trouw gegeven aan de pastoor en burgemeester als vertegenwoordigers van de wereldlijke en kerkelijke overheid.

Vervolgens werd het vendelgebed door Arnold Buuron gevendeld op de muziek van Florijn en Sadeesha op de trommels en Peet op bazuin.

Zij hadden hiervoor flink geoefend. Vervolgens ging iedereen huiswaarts omdat we het op dat moment nog niet verder mochten vieren wegens de coronarichtlijnen.

zultverschieting 7 november 2021

Zultverschieting
Zultverschieting 2021

Inmiddels was het alweer 2 jaar geleden dat we deze verschieting hebben gehad. Iedereen was weer blij om het weer mee te mogen maken. En ook was het fijn dat er enkele leden van de afdeling Giltboog zich voor deze historische verschieting hadden aangemeld. Nadat de deelnemers aan de deur waren gecontroleerd op de QR code mochten ze binnenkomen en werden de namen genoteerd en kregen ze een baannummer en groepsnummer. Vervolgens werden de bogen opgespannen en de meegebrachte spullen voor de loterij ingeleverd, in de zaal St. Sebastiaan. Om half drie gaf onze raadsheer schieten Ronald Franse het sein dat hij wilde gaan beginnen met de uitleg van de verschieting. Na zijn uitvoerige uitleg begon de verschieting met 12 volwassenen en 2 jeugdleden. Verdeeld over 3 groepen en met vier schutters tegelijk aan de schietlijn zodat de anderhalve meter kon worden gewaarborgd. Na een paar ronden schieten was het pauze. In de pauze kon men de spelletjes spelen die in de hal waren klaargezet. te weten; munt werpen, darten, dobbelen, sjoelen en schijfbiljard. De beste deelnemer per spel zal een prijs krijgen. Het werd weer heel gezellig en je zag ook dat iedereen elkaar hielp met het geven van tips. Na de pauze ging het schieten weer verder.

Ongeveer om vijf uur gaf onze raadsheer schieten aan dat de verschieting klaar was en werd het viertal voor de finale bekend gemaakt. In de finale zaten, Stan, Ad, Thijs en Ronald. Na deze finale werden de winnaars van de spelletjes door mij bekend gemaakt en kregen zij een bakje zult. Daarna was het tijd om bekend te maken wie de uiteindelijke winnaar is geworden van de Zultverschieting 2021. Op de derde plaats is dat geworden Ad Coppens. En zijn prijs was een bakje zult. Op de tweede plaats was geeindigd Ronald Franse en ook hij kreeg een bakje zult. En wederom op de eerste plaats en de winnaar, onze Vaandrig Stan Franken. Hij mocht weer even op de foto met de wisseltrofee en er zal weer een naamplaatje opgemaakt worden met zijn naam en het jaartal. Ook hij kreeg een bakje zult om mee naar huis te nemen. Daarna was het de tijd voor de jeugdschutters. Op de tweede plaats is dat geworden Florijn v.d. Ster en de eerste plaats was voor Sadeescha Visch. Zij kregen als prijs een bakje met heerlijke worst. Vervolgens kon men aanschuiven aan het broodbuffet met onderandere natuurlijk ook zult. Tijdens het buffet vond de loterij plaats. Er waren weer veel mooie lekkere en ook nuttige prijsjes te verloten. De verloting werd gehouden door ondergetekende met assistentie van Sadeesha. Het werd al snel duidelijk dat ik toch wel enige aansturing van haar nodig had omdat ik bij het uitreiken van de prijsjes regelmatig de lootjes van de deelnemers vergat mee terug te nemen voor controle. Al met al was het weer een heel gezellige middag en avond geweest. En om half acht was iedereen met een voldaan gevoel huiswaarts gegaan.

Zilveren Pijl 2021

Zilveren Pijl
Zilveren Pijl 2021

Zoals elk jaar organiseert het Schuttersgilde St.Sebastiaan Bergen op Zoom & Borgvliet, de Zilveren Pijl verschieting. Dit evenement vond weer plaats op het Ravelijn op den Zoom op zondag op 12 September. Het was een zeer zonnige dag en ideaal weer om te schieten. Maar door de pandemie was de deelname van de schuttersgilden niet het aantal wat we altijd op de Zilveren Pijl hadden. En ook de burgemeester of een wethouder van de gemeente was er niet, maar onze Gildeheer, parochie pastoor, vicaris Paul Verbeek, deed het openingsschot van deze Zilveren Pijl. En de wedstrijd kon beginnen! Er waren vier gilden die deelnamen aan de Zilveren Pijl 2021: Ons eigen schuttersgilde en St.Ambrosius Gilde Loon op Zand, St. Bavo Gilde Raamsdonk en Koninklijk St.Sebastiaans Gilde Essen uit België. En ook de gildejeugdleden daarvan schoten mee voor de Zilveren penning Jeugd. Er waren twee jeugd categorieën: 12-14 jaar en 15-17 jaar.

Eerst schoot ieder gilde 25 pijlen en daarna ging elk gilde schieten als viertal. Het viertal met de meeste punten word de winnaar van de Zilveren Pijl 2021. Deze eer ging naar het St.Sebastiaansgilde Essen, die 165 punten totaal schoot als viertal. Het Gilde St.Sebastiaan Essen hebben al meerdere keren de Zilveren Pijl verschieting gewonnen. Tweede was geworden als viertal: Gilde St.Ambrosius Loon op Zand met 150 punten. Derde was geworden als viertal: ons Gilde Schuttersgilde St.Sebastiaan Bergen op Zoom & Borgvliet met 101 punten. En Gilde St.Bavo Raamsdonk eindigde als laatste met 88 punten als viertal.

In de categorie jeugd 12-14 jaar won Philip Pas van St.Bavo Raamsdonk met 99 punten met 25 pijlen. In de categorie 15-17 jaar won Arwen Tjioe van Bergen op Zoom met 152 punten met 25 pijlen. Er waren 20 senioren gildeschutters en 11 gilde-jeugdschutters. Vervolgens kreeg het winnende Gilde Koninklijk St.Sebastiaan uit Essen een zilveren herinneringsschildje van onze hoodfman Michel Romijn. De Zilveren Pijl zelf blijft in Bergen op Zoom met op de sokkel de vermelding van het winnende gilde van 2021. En de beide winnaars van de jeugd catergorieën , Arwen en Philip ,wonnen de Zilveren Penning.

Maar er was nog meer te beleven! De organisatie had ook een apart schietbaantje neergezet! Iedereen die graag wilde schieten kon daar op 3D dieren schieten. Met als begeleiding Sadeesha, Chris en Sioe Lie. Milan, Marvin en Darryl verzorgde een barbecue met o.a. broodjes hamburger. En in de kiosk waren Willem en Peter, zij zorgden voor de drank en koffie. Ook was er weer een informatie stand over het schuttersgilde en iedereen die alles wilde weten over het schuttersgilde, deed Michel, onze Hoofdman weer uitleg. Ook de Koningsbreuk van het Gilde was te zien. Deze Zilveren Pijl was groots opgezet en was voor iedereen wat te doen, daarom een dikke pluim voor iedereen ! Kortom, het was een schitterende editie van de Zilveren Pijl waar we met trots op terug kunnen kijken.

Jeugdwedstrijd van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilde

Naamdag
Jeugdwedstrijd van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilde

Op zondag 18 juli werd in Udenhout de jeugdwedstrijd gehouden. Voor het eerst waren er ook jeugd schutters aanwezig van het handboog schuttersgilde St Sebastiaan Bergen op zoom en Borgvliet.

En ze vielen in de prijzen.

Categorie 8 t/m 10 jaar.
2e prijs Fei Wen Tjioe.
3e prijs Ay Lie Tjioe.

Categorie 11 t/m 12 jaar.
1e prijs en Brabants kampioen van deze categorie,
Sadeesha Visch.

Categorie 13 t/m 15 jaar.
2e prijs Arwen Tjioe.
4e plaats Kai Wen Tjioe.

Naamdag 2021

Naamdag
Naamdag 2021

Rob van Hal

17 Januari 2021


Naamdagviering Sint Sebastiaan

afgelopen zondag, 17 januari werd de Sint Sebastiaan-Noveen afgesloten in de Gertrudiskerk met een sfeervolle Gildemis bij gelegenheid van de Naamdagviering van deze patroonheilige van vele handboogschuttersgilden. Deze viering is op de zondag zo dicht mogelijk bij 20 januari, de naamdag van deze heilige. Maar in deze tijd mogelijk nog belangrijker als de heilige die vele genezingen bracht in wereldwijde epidemiën. Het was daarom extra jammer dat de eucharistieviering, die elk jaar voor een volle kerk zorgt, nu juist vanwege een pandemie, slechts in besloten kring doorgang kon vinden.


Naamdag 2020

Naamdag
Naamdag 2020 (Dick Vermaas)

Rob van Hal

19 Januari 2020


Extra feestelijke Naamdagviering van Schuttersgilde Sint Sebastiaan

Zondag 19 januari vierde het Bergse Schuttersgilde Sint Sebastiaan de traditionele Naamdag van Sint Sebastiaan in de St. Gertrudiskerk. Tijdens deze Mis werd Christ van Tilburg geïnstalleerd als nieuwe Gildebroeder, en officieel benoemd tot deken-schatbewaarder. Maar dat was niet alles. Toen na afloop van de dienst, achter in de kerk, de eed van trouw aan het kerkelijk en wereldlijk gezag hernieuwd was door vaandrig Stan Franken, en aansluitend een gedeelte van het vendelgebed gevendeld door de vendeliers Serge van Thillo en Arnold Buuron, nam Hoofdman Michel Romijn het woord en richtte zich tot Frans van de Putte, die bijna 2 decennia niet alleen de deken-schatbewaarder was, maar daarnaast ook al die jaren heel actief betrokken bij alle Gilde-zaken. Dat was de reden dat Henny Hoppenbrouwers, de voorzitter van de Kring van Gilden van Baronie en Markiezaat hem de, zelden uitgereikte, Kringonderscheiding opspelde. Dat het Gilde die dag ook het zevende lustrum mocht vieren gaf een extra glans aan deze feestdag.


Zilveren Pijl verschieting 2019

Zilveren Pijl
Zilveren Pijl

Rob van Hal

Ravelijn op den Zoom

15 September 2019


Zondag 15 september organiseert het gilde de jaarlijks traditie van de spectaculaire Zilveren Pijlverschieting. Gilde uit Nederlands en België trekken weer ten strijden naar Bergen op Zoom om de fel begeerde trofee in de wacht te slepen. In totaal zijn er ongeveer een vijftigtal schutters aanwezig zowel junioren als door de wol geverfde gildebroeders en -zusters. De opening wordt verricht door burgemeester Petter. De vele toeschouwers op de terrasjes genieten van het schietfestijn en de wegblijvers hebben weer eens ongelijk. Het is bijzonder gezellig en na de wedstrijd is het gilde uit Essen de winnaar.Open Gilde Doe Dag 2019

Open Gilde Doedag 2019
Overhandiging cheque aan Wiboz.

Ronald Franse

Ravelijn op den Zoom

14 September 2019


Zaterdag 14 September was het Open Gilde Doe Dag op het Ravelijn op den Zoom georganiseerd door het Schuttersgilde St.Sebastiaan Bergen op Zoom & Borgvliet.
Deze dag waren er tal van activiteiten op het Ravellijn.

De opbrengst van het Stadskoningschieten tijdens Koningsdag 2019 en het boogschieten op blazoen, doneerde het Schuttersgilde aan een maatschappelijk goed doel in de samenleving en dit keer aan de stichting Wiboz uit Bergen op Zoom. Voor het schieten op blazoen had het schuttersgilde 3 blazoenen opgesteld, waar men 3 pijlen kon schieten voor een gering bedag. 3 pijlen voor €3,-.

Wiboz -Woon Intiatief BoZ-,is een vereniging waarvan: een enthousiaste groep ouders, de uitdaging aangaan om een nieuw appartementencomplex te laten bouwen. Dit is een kleinschalige woonvorm met 24-uurs begeleiding voor hun kinderen, waar zij zich thuis voelen. Deze ouders dragen allemaal de zorg voor hun zoon of dochter met een (licht- verstandelijke- of meervoudige beperking. Wiboz , ,stond ook met een eigen promotie kraam op het Ravelijn. De mensen van de vereniging Wiboz lieten aan de hand van foto’s zien hoe de bouw van het appartementen complex eruit te kwam te zien en gaven de nodige informatie over hun project.

De opbrengsten van zowel Stadskoningschieten en het boogschieten op blazoen bracht tesamen € 550,-.op. De volgende dag,na de Zilveren Pijl verschieting, op 15 September werd dit bedrag ,door een symbolische cheque, gedoneerd aan WiBoz.

Verder kregen de mensen die naar het Ravelijn kwamen een uitgebreide rondleiding door het Schuttersgilde. En ook kon men vendelen. Ook in het kader van de jaarlijkse Kunsten in de Monumenten (Kidm) Waren de grote en de kleine kazematten tentoongesteld voor het publiek. In de grote kazemat werd uitvoerig de bouw en de geschiedenis over de vestigingswerken van Bergen op Zoom weergegeven met een foto-dia presentatie. En van het militair verleden van Bergen op Zoom stonden er twee trommels en een blaasinstrument van het Muziekkorps 3e Regiment Infanterie uit 1908 tentoongesteld.En in de kleine kazemat waren enkele mooie reprodukties van oude kaarten met de situatie van Bergen op Zoom, tijdens de aanleg van de vestigingswerken door Menno van Coehoorn en de belegering van Bergen op Zoom in 1747, te zien en waarvan ook uitleg werd gegeven. Ook het Schuttersgilde had ook een eigen kraam waar allerlei informatie was te vinden over het Schuttersgilde en zijn schietclub de Giltboog.


Stadskoningschieten 2019

Naamdag 2019
Stadskoning en Stadsprins 2019.

Ronald Franse

St. Gertrudiskerk

27 April 2019


Op Koningsdag was het weer stadskoningschieten in de Gertrudistuin achter de peperbus.
Er kwamen 48 mensen die pijlen schoten. Het inschrijvingsgeld ging naar een goed doel in de samenleving. Dit keer was het goede doel WiBoz uit Bergen op Zoom.. Een stichting die voor zorgt voor woonbehoefte en begeleiding en ondersteuning van personen met een beperking.
Burgemeester Petter van Bergen op Zoom, Gildeheer Vicaris Paul Verbeek en vorige stadskoning Frank de Bruyn opende het Stadskoningschieten met 1 pijl te schieten. De Burgemeester scoorde als hoogste van de schutters een 9. De Stadskoning 2019 is geworden Tim Jansen met 27 punten. De vorige Stadskoning, Frank de Bruyn, kwam zijn titel verdedigen maar schoot 26 punten. Omdat de eindstand 26 en 27 vlak bij elkaar lag, gingen Tim en Frank tegen elkaar kampen, op hoogste afschot. Tim schoot een 9 en Frank een 8.

De Stadprins is weer Nick van Mechelen met 24 punten (12 Jaar). Nick van Mechelen had een hoog aantal punten (24) t.o.v. Tommy -12 jaar met 20 punten en Pieter Staal -10 jaar met 20 punten.


Zilveren priester jubileum Paul Verbeek

Jan van Wijk

St. Gertrudiskerk

23 April 2019


Een stralende dag, een zilveren jubilaris en blijmoedige belangstellenden …

Op dinsdag 23 april 2019 heeft Paul Verbeek het zilveren priesterjubileum mogen vieren. Al om 9 uur is er die dag een bijzonder druk bezochte viering in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Aansluitend onthult de jubilaris een door hem aan de Lievevrouweparochie geschonken kunstwerk. De beeltenissen van de verschijning te Lourdes van Maria aan Bernadette hebben een passende plek gekregen naast de parochiekerk. Vervolgens wordt de glunderende pastoor door zo’n 200 aanwezigen gefeliciteerd.

Vroeg in de avond is er een volgend hoogtepunt van de dag, namelijk een plechtige eucharistieviering in de stadskerk Sint-Gertrudis. Vele celebranten assisteren de zilveren priester, die de hoofdvoorganger van de dienst is. De viering wordt op bijzondere wijze opgeluisterd door het koor van HMR. Het Gilde Sint-Sebastiaan draagt zorg voor extra opvallend mooie bijdragen met onder meer vele leden, vendeliers en tamboer. Ook is het Gilde uit Oudenbosch aanwezig en vanuit de Maria Ommegang is er een damesgroep om het nieuwe Mariabeeld van de jaarlijkse dankstoet toe te zingen.

Na de plechtige viering verlaten de ruim 600 aanwezigen de Sint-Gertrudiskerk. Op de Grote Markt brengt het Gilde Sint-Sebastiaan een vendelgroet aan de zilveren jubilaris. Vervolgens gaat het Gilde voorop in de lange stoet naar het Mollerlyceum, waar een drukbezochte, feestelijke bijeenkomst deze hoogtijdag besluit.

Pastoor, tevens vicaris, Paul Verbeek kijkt terug naar een uitermate memorabele dag. Ook de zeer velen, die op deze feestdag belangstelling hebben getoond, zijn onder de indruk van hetgeen heeft plaatsgevonden. Paul Verbeek mag zich verheugen in zovele blijken van liefdevolle aandacht. En … het Schuttersgilde Sint-Sebastiaan is een waardevol broederschap met nu ook een zilveren pastoor, die tevens hun Gildeheer is.

Ook voor mij is deze dag er een om in te lijsten.
Jan van Wijk.Zilveren Pijl verschieting 2018

Zilveren Pijl
Zilveren Pijl

Michel Romijn

Ravelijn op den Zoom

9 September 2018


Jaarlijks organiseert ons gilde de Zilveren Pijl verschieting, een evenement dat zijn oorsprong vindt in het in de middeleeuwen in Gent gehouden Groot Schietspel, waaraan ook door handbooggilden uit Bergen op Zoom werd deelgenomen.

Zondag 9 september organiseerden wij de 25e Zilveren Pijlverschieting in Bergen op Zoom op het gerenoveerde Ravelijn. Onder grote belangstelling en een stralende zon bonden 7 Gilden, uit Nederland en België, de strijd aan.

De winnaar van deze feestelijke jubileumverschieting werd het viertal van het WillibrordusGilde uit Alphen. Wij waren vierde.Samenloop voor Hoop 2018

Samenloop voor Hoop
Samenloop voor Hoop 2018

Serge van Thillo

Sportpark Rozenoord

30 Juni 2018


Tijdens het stadskoningschieten op 27 April 2018, heeft het gilde St. Sebastiaan dankzij alle deelnemers aan het schiet evenement een bedrag van €386,00 bij elkaar gekregen.

Zoals aangegeven komt dit bedrag ten goede aan een goed doel. Dit jaar was er gekozen voor de samenloop voor hoop. Een organisatie welke met ondersteuning van meerdere mensen / organisaties en verenigingen geld inzameld voor de KWF kankerbestrijding.

De check is 30 Juni 2018 overhandigd aan de vereniging Samenloop voor Hoop, nadat het gilde ook die dag aanwezig was om een paar mooie vendelpresentaties te geven.Heropening Ravelijn 2018

Ravelijn op de Zoom
Heropening Ravelijn op den Zoom
(BN de Stem)

Serge van Thillo

Ravelijn op den Zoom

23 Juni 2018


Na een enorme aanpassing van de historische monumenten in Bergen op Zoom opent het Ravelijn op den Zoom op 23 Juni 2018 weer haar deuren.

Schuttersgilde St. Sebastiaan is uiteraard aanwezig bij deze opening en doet dit met een speciale vendelgroet. Deze vendelgroet is door Rianne Acda in een moderne vorm geschreven met behoud van de traditie.

De heropening van het Ravelijn was een groot succes.Jeugd monumenten dag 2018

Jeugd monumenten dag
Jeugd Monumentendag

Rien de Krom

Gertrudistuin

11 Juni 2018


De Jeugdmonumentendag is in de gemeente Bergen op Zoom al vele jaren een activiteit voor de groepen 6 van de Basisscholen. Ook dit jaar werden op maandag elf Juni 2018 weer vele monumenten opgesteld voor een bezoekje door de schooljeugd. Dat bleef op sommige plaatsen niet bij een kijkje in het pand. Zij konden ook kennismaken met de geschiedenis van in en om het pand.

Afhankelijk het aantal deelnemers qua scholen wordt vastgesteld wie en wat er bezocht wordt. Aan deze dag wordt als voorwaarde gesteld. Bij deelname dient men te verschijnen in Middeleeuwse klederdracht. Zowel de kinderen als de vele vrijwilligers. Dit leidt er allemaal toe tot het welslagen van de Jeugdmonumentendag.

De sluiting is een middeleeuwse jaarmarkt op de binnen plaats van het Markiezenhof. Het schuttersgilden St. Sebastiaangilde Bergen op Zoom en Borgvliet levert op hun manier ook een bijdrage. Vooraf de dag bezoeken ze de deelnemende scholen. De kinderen maken op deze manier kennis met het gilde, het ontstaan in de middeleeuwen en hoe zij nu zich presenteren in de hedendaagse tijd. Met als gevolg dat het gilde nadien soms door de scholen worden uitgenodigd. Om een dergelijk culturele dag voor de gehele school nog eens over te doen.Stadskoningschieten 2018

Stadskoningschieten 2018
Stadskoningschieten 2018

Michel Romijn

Gertrudistuin

27 April 2018


Het stadskoningschieten bij het gilde was een groot succes

Al voor de aanvangstijd van 13:00 uur begon het druk te worden bij de schietbaan naast de Gertrudis. Na het openingsschot door burgemeester Petter (die midden in de roos, een 10!, schoot), de Gildeheer Verbeek en de vertegenwoordiger van Samenloop voor Hoop, van Steenpaal, bleef het een komen en gaan van troonopvolgers in spé, waaronder ook heel veel junioren.

Gildebroeders Michel, Arnold en Ronald hadden hun handen vol aan het instrueren en begeleiden van alle handboogschutters, waarbij de veiligheid voorop stond. Het kostte moeite om op de afgesproken tijd van 16:00 uur te kunnen afsluiten. En de winnaars? De nieuwe StadsKoning 2018 van Bergen op Zoom werd, na een extra ronde met Nancy Janssen, Frank de Bruijn uit Uden, en de nieuwe Stadsprins bij de jeugd werd Nick van Mechelen. Frank kreeg de sjerp omgehangen door de Hoofdman Thijs van Mourik, die Nick de fraaie Stadsprinspenning omhing.

Een zeer geslaagde verschieting met een mooie opbrengst voor Samenloop voor Hoop. Het vraagt om een traditie te worden.Onderlinge verschieting 2018

Onderlinge Verschieting 2018
Onderlinge Verschieting 2018

Ronald Franse

Gildehuis Eigen Haard

26 Maart 2018


De verbroedering tussen de schuttersgilden Alphen, Raamsdonk en Bergen op Zoom vierde hoogtij tijdens de onderlinge verschieting in ons Gildehuis.

Om 20.00 uur begonnen de schutters met het schieten van 2 proefpijlen per persoon, gevolgd door 20 pijlen voor het bepalen van de 4 beste schutters van elk Gilde.
Na een pauze onder het genot van een hapje en drankje maakten de schutters onderling met iedereen een praatje.

Ondertussen worden de beste 4 schutters per gilde geselecteerd. Deze schutters gingen per gilde door als viertal. Die schutters schieten 5 pijlen.

Het was weer spannend. Maar doordat Bergen op Zoom zulke goeie schutters hadden, luidde de uitslag:
  1. Gilde St. Willibrordus Alphen - 180 punten
  2. Gilde St. Sebastiaan Bergen op Zoom & Borgvliet - 145 punten
  3. Gilde St. Bavo Raamsdonk - 129 punten


Installatie Gildeheer

Gildeheer
Gildeheer 2018

Rob van Hal

Gildehuis Eigen Haard

12 Maart 2018


Op zondag 12 maart 2018 legde pastor Jo Staps zijn functie van Gildeheer van het Sint Sebastiaansgilde Bergen op Zoom en Borgvliet neer. Na 12,5 jaar trouwe (ere)dienst was het tijd afscheid te nemen als gildeheer en deze taken over te dragen aan zijn opvolger pastoor Paul Verbeek, die de functie van Gildeheer al eens bekleedde bij het Gilde van Oudenbosch. Na een korte toespraak door Jo kreeg Paul het zilveren schild van Gildeheer omgehangen en was zijn installatie een feit.Open 2018

Open 2018
Open 2018

Michel Romijn

Blokstallen

10 Maart 2018


Het Schuttersgilde Sint Sebastiaan Bergen op Zoom was er zaterdag 10 maart 2018 bij.
Zaterdag 10 maart was de officiële opening van het Culturele Jaar voor Bergen op Zoom. In en rond de Blokstallen was er onder de uitnodigende naam OPEN 2018 een presentatie van vele organisaties en verenigingen die actief zijn in het Bergse.

Het Schuttersgilde was er op het Wilhelminaveld met een uitgebreide informatiestand over alles dat met het Gilde te maken heeft. En niet alleen met informatie over het Gilde zelf, maar ook over de Giltboog, de groeiende handboogschietvereniging voor niet-Gildebroeders van het Gilde. Er waren demonstraties vendelen, begeleid door de tamboer en de bazuinblazer.