Disciplines

Handboog Schieten

Handboog
Handboog
Raadsheer: Ronald Franse

Voor alle gildebroeders en gildezusters binnen het gilde bestaat op woensdagavond van 19:00 tot 21:00 uur en zondagochtend vanaf 10:00 tot en met 13:00 uur de mogelijkheid om met de handboog te schieten Deze schietavonden en ochtenden vinden plaats in het gildehuis Eigenhaard. Van 1 mei tot 1 september wordt bij goed weer geschoten op het Ravelijn op den Zoom. Geïnteresseerden zijn altijd welkom om eens te komen kijken, neem vooraf even contact op met de deken schrijver.

Koning Schieten

Giltboog

Vendel Zwaaien

Vendel
Vendel
Raadsheer: Nog te bepalen

Éen van de disciplines binnen ons gilde is het vendelen. Op dit moment hebben wij de volgende vendeliers.

Het vendelen is niet een typisch Brabantse gilde traditie. Het vendelspel is pas sinds 1959 een officieel federatief erkend wedstrijd onderdeel.

De vendels zijn meestal vierkante zwaaivendels gemaakt van een lichte stof als zijde. Voor de balans heeft de vendelstok aan de onderkant een contragewicht van lood dat met koper is bekleed.

Het vendelspel of vendelgebed bestaat uit een grote reeks acrobatische handelingen. De vendelier zwaait met het vendel in de hand, over de rug, met zijn schouders en kin, om zijn middel, met een hand, op een been, in de knieholte, hurkend, kromstaand en liggend. Hij gooit het in de hoogte en vangt het weer op.

In het vendelgebed wordt de strijd tussen goed en kwaad, tussen geloof en ongeloof uitgebeeld.
Een goede uitvoering vergt enorm veel training.

Elke eerste woensdag avond van de maand wordt het vendelen geoefend vanaf 19:00 uur. Binnen het vendelen bestaan verschillende figuren. Bij speciale gelegenheden (zoals de naamdag van het gilde) wordt het vendelgebed gezwaaid. Dit is een opeenvolging van verschillende patronen in een specifieke volgorde, waarin de strijd tussen goed en kwaad wordt uitgebeeld en om kracht gebeden wordt om de goede strijd te kunnen strijden.

Vendelgebed

Trommen - Bazuinblazen

Trommel - Bazuin
Trommel & Bazuin
Raadsheer: Kees Koopman

Trommen

Het trommen wordt op dit moment vertegenwoordigd door de volgende gildebroeders

Direct achter de standaardrijder en de vaandrig gaat de tamboer.
Hij voert de trom bij veel activiteiten en gebeurtenissen.
Hij geeft het tempo waarin het gilde gaat en het ritme bij het vendelen.
De bekendste gildemars gaat op het ritme van: "Daor hedde de guld, daor hedde de guld, daor hedde potdomme de guld".
Bij begrafenissen speelt de tamboer een gepaste mars op zijn trom die hij dan met een rouwdoek omfloerst.

Een echte gildetrom is gemaakt van hout of koper en is bespannen met een dierlijk vel. Het is een zware trom. Het vergt de nodige kracht en muzikaliteit om de trom goed te bespelen.
Tijdens de heilige mis offeren de gildebroeders hun gave om de trom.
Veel gilden hebben tegenwoordig meerdere tamboers en ook typische andere gilde-instrumenten zoals bazuinen en klaroenen worden gebruikt.

Bazuinblazen

Het bazuinblazen wordt binnen ons gilde door de volgende gildebroeders vertegenwoordigd.

De bazuinblazer loopt achter de tamboers.
Het valt onmiddellijk op wanneer een het gilde over een bazuinblazer beschikt.
Het geluid klinkt vrolijk en trekt de aandacht in een grote omtrek.

Met 'tromgeroffel en bazuingeschal' kondigt een gilde zich van verre aan.
Iedereen vindt het schitterend om de combinatie van vendeliers, tamboers en bazuinblazers te zien en te horen.

Een bazuin is een soort trompet zonder knoppen (ventielen).
Hierdoor is het op een bazuin alleen mogelijk om 8 "natuurlijke" tonen te spelen. Het variëren van deze tonen doet met door met de lippen meer of minder kracht te zetten.
Het vergt daarom veel oefening om een goede bazuinblazer te worden en te blijven.

elke eerste woensdag van de maand wordt er geoefend. Afhankelijk van de komende activiteiten zal dan worden vastgesteld wat er gerepeteerd wordt.
De tamboers hadden binnen het gilde met name de functie om de gildebroeders op te trommelen indien dit nodig was, omdat er bijvoorbeeld een aanval op de stad dreigde. Omdat we tegenwoordig beschikken over telefoons is het optrommelen van de gildebroeders niet meer nodig. Tegenwoordig geven de tamboers het tempo aan in optochten en zorgen ze voor muzikale ondersteuning bij de vendelgroet en demonstraties.

Onderscheidingen

Kring Onderscheidingen

Rien de Krom

Binnen de gilden van de Noord Brabantse Federatie van schuttersgilden zijn er een aantal richtlijnen die zowel voor de Federatie als zijnde de leden hiervan genoemd de kringen opgesteld.
Door dit wat gespecialiseerder te maken hebben we 4 categorieën aan gemaakt die afzonderlijk worden benoemd.

Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden

Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden
N.B.F.S.
 • Zilveren Medaillon met hieraan verbonden het Predikaat Opperdeken van de NBFS Hiervoor komen personen in aanmerking die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het gildewezen in brede zin en met (extra) federatieve uitstraling.
 • Zilveren Medaillon voor uitzonderlijke verdiensten voor de NBFS. Toekenningsnorm genoemd als in de eerste alinea.
 • Zilveren schilden met specifieke inscriptie voor bijzondere:
  1. Algemene verdiensten
  2. Verdiensten op het gebied van schieten
  3. Verdiensten op het gebied van het vendelen
  4. Verdiensten op het gebied van het trommen en bazuinen

  Voor toekenning komt in aanmerking de persoon, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het gildewezen en die een aantal jaren in een of meerdere organen van de NBFS actief werkzaam is geweest.
De gilde leden welke deze onderscheiding hebben ontvangen zijn:

Kring van Schuttersgilden

Kring Gilde Onderscheidingen
Kring Onderscheidingen.

Zilveren Medaillon voor uitzonderlijke verdiensten voor de Kring. Toekenningsnorm genoemd als in de eerste alinea. Met een extra uitstraling richting de gilden die bij de Kring zijn aangesloten.

De gilde leden welke deze onderscheiding hebben ontvangen zijn:

Gilden

De gilden zijn hierin autonoom. Zij kunnen ieder voor zich een onderscheiding, met een eigen invulling, bedenken welke is afgestemd op de persoon van gildebroeder zijnde. Hiervoor komen personen in aanmerking die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het gildewezen in brede zin en met (extra) gilde uitstraling.
Gilde St. Sebastiaan Bergen op Zoom Borgvliet gebruikt hier een penning van eigen fabricaat.

Ridder tot de orde van St. Sebastiaan Europa

Ridder St. Sebastiaan Europa
Ridder

Zilveren Medaillon voor uitzonderlijke verdiensten voor de schuttersgilden / NBFS in het algemeen. Daarnaast zich verdienstelijk hebben gemaakt op sociale en Maatschappelijke gebieden in zijn eigen omgeving.

De gilde leden welke deze onderscheiding hebben ontvangen zijn: