Agenda

2018 (Definitief)

2019 (Voorlopig)

20 Januari
Naamdag
10 Maart
Jaarvergadering (Zondag)
20 April
Paasverschieting Gildehuis Eigenhaard
27 April
Koningsdag
10 Juni
Jeugdmonumentendag
30 Juni
Maria Ommegang
25 Augustus
Zilveren Pijlverschieting Ravelijn op den Zoom
7 - 8 September
Monumenten Weekend
18 September
Vrienden Avond
13 Oktober
Gildeverschieting Sint Sebastiaan BoZ / Borgvliet
Onderlinge schietwedstrijd Gildehuis Eigenhaard
10 November
Zultverschieting Gildehuis Eigenhaard

* Let op correctie.