Agenda

2019 (Definitief)

20 Januari
Naamdag
10 Maart
Jaarvergadering (Zondag)
20 April
Paasverschieting Gildehuis Eigenhaard
27 April
Koningsdag
17 Juni
Jeugdmonumentendag
30 Juni
Maria Ommegang
14 - 15 September
Monumenten Weekend
15 September
Zilveren Pijlverschieting Ravelijn op den Zoom
18 September
Vrienden Avond
13 Oktober
Gildeverschieting Sint Sebastiaan BoZ / Borgvliet
Onderlinge schietwedstrijd Gildehuis Eigenhaard
10 November
Zultverschieting Gildehuis Eigenhaard

* Let op correctie.