Agenda

2018 (Definitief)

14 Januari
Naamdag
10 Maart
Open 2018
11 Maart
Jaarvergadering (Zondag)
31 Maart
Paasverschieting Gildehuis Eigenhaard
27 April
Koningsdag
11 Juni
Jeugdmonumentendag
24 Juni
Maria Ommegang
30 Juni - 1 Juli
Samenloop voor hoop (Sportpark Rozenoord)
8 - 9 September
Monumenten Weekend
9 September
Zilveren Pijlverschieting Ravelijn op den Zoom
19 September
Vrienden Avond
13 Oktober
Hoofdliedendag
14 Oktober
Gildeverschieting Sint Sebastiaan BoZ / Borgvliet
Onderlinge schietwedstrijd Gildehuis Eigenhaard
11 November
Zultverschieting Gildehuis Eigenhaard

* Let op correctie.