Agenda

2018 (Definitief)

2019

20 Januari
Naamdag
10 Maart
Jaarvergadering (Zondag)
20 April
Paasverschieting Gildehuis Eigenhaard
27 April
Koningsdag
17 Juni
Jeugdmonumentendag
30 Juni
Maria Ommegang
15 September
Zilveren Pijlverschieting Ravelijn op den Zoom
14 - 15 September
Monumenten Weekend
18 September
Vrienden Avond
13 Oktober
Gildeverschieting Sint Sebastiaan BoZ / Borgvliet
Onderlinge schietwedstrijd Gildehuis Eigenhaard
10 November
Zultverschieting Gildehuis Eigenhaard

* Let op correctie.